Pomoč

Tipi dražb
Vsaka dražba na spletnem oglasniku KupimProdam.si je bodisi "standard dražba", "dutch dražba" ali "dražba najnižje cene". Če želi prodajalec v svoji ponudbi prodati le en izdelek, bo za to izbral "standard dražbo". Če prodajalec ponuja dva ali več enakih izdelkov, bo za to običajno izbral "dutch dražbo". Če dražba zadeva določeno storitev/opravilo, dražitelji (primer: pravne osebe ki nudijo določeno storitev) pa v dražbi ponujajo minimalni znesek, za katerega bi to storitev/opravilo opravili, je to "dražba najnižje cene". Spodaj se nahajajo opisi teh tipov dražb:

Standard dražba
V standard dražbi vsi dražitelji tekmujejo med sabo, zmagovalec oz. končni kupec izdelka pa je najvišji ponudnik ob zaključku dražbe, vendar le, če je zmagovalna ponudba presegla "najnižjo možno ceno", ki jo je prodajalec določil ob objavi te dražbe. V standardni dražbi je le EN zmagovalni dražitelj.

Dutch dražba
V dutch dražbi, prodajalec ponuja dva ali več enakih izdelkov. Za razliko od standard dražbe je v dutch dražbi lahko VEČ KOT LE EN zmagovalni dražitelj!

Posamezen dražitelj lahko odda ponudbo za vse ali želeno število izdelkov na dražbi ter ponudi ceno, ki jo je pripravljen plačati za posamezen izdelek. Ob zaključku dražbe bodo vsi zmagovalni dražitelji plačali isto ceno za posamezen izdelek, ki je najnižja kvalificirana (uspešna) ponudba. Če je več uspešnih ponudb, kot je na voljo izdelkov, imajo prednost dražitelji, ki so svojo ponudbo oddali pred ostalimi.

Da bi premagali drugega dražitelja, mora imeti vaša ponudba višjo ceno za posamezen izdelek kot druge ponudbe, ne glede na število izdelkov, za katere se potegujete.

Spodaj je primer takšne dražbe:

Prodajalec je objavil DUTCH dražbo s petimi (5) enakimi izdelki.

Izid te duthc dražbe bi torej bil:

Končna cena izdelka znaša 20,00€, ker je bila najnižja uspešna ponudba 20,00€. Dražitelju B je bilo dodeljena celotna želena količina izdelkov zato, ker je bil pripravljen zanje plačati višjo ceno kot dražitelj A.

Ker je bil dražitelju "A" dodeljen le "1" izdelek, njegova prvotna ponudba pa je bila za "2" izdelka, ima le ta pravico nakup tega delnega naročila zavrniti.

Torej, kot zmagovalni dražitelj imate pravico zavrniti plačilo le v primeru, če vam je ponujena manjša količina izdelkov od te, za katero ste se potegovali.

Dražba najnižje cene
V dražbi najnižje cene lahko med seboj tekmujejo in dražijo vsi dražitelji, zmagovalni dražitelj pa je tisti, ki je ponudil najnižjo ceno. Dražitelj v dražbi najnižje cene običajno odda ponudbo za opravljanje storitve/opravila ali izpolnitev pogodbe, kar pomeni, da ob zmagi pridobijo možnost opravljanja storitve ali pogodbeno delo. Kot ustvarjalec te dražbe najnižje cene lahko nastavite najvišjo možno ceno te dražbe. Zmagovalni dražitelj mora torej premagati vašo najvišjo možno ceno (ponudba mora biti ista ali manjša). V kolikor najvišja možna cena ni premagana, se dražba ne bo uspešno zaključila in ne bo zmagovalnega dražitelja. Določite lahko tudi začetno ceno (maksimalno ceno) pri kateri se prične draženje. Začetna ponudba mora biti manjša ali enaka maksimalni ceni te dražbe.